Thông báo

HỘI CCB TP HCM

BAN LLTT TRUNG ĐOÀN 27

TẠI TP HCM –MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2012

 

  THÔNG BÁO

Kính thưa! Bà con cô bác,  Mẹ Việt Nam anh hùng thân nhân các gia đình liệt sĩ, các gia đình nuôi dấu, che chở anh em trung đoàn 27 trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước

Thưa các đồng đội Trung đoàn 27 kính mến! Chiến tranh đã đi qua 37 năm, bốn mươi năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Trong trận chiến đấu khốc liệt một thời chiến tranh giải phóng, mỗi khi gạt nước mắt chôn cất đồng đội vào góc rừng, lòng đất chiến trường, những người lính trên trận tuyến của cuộc chiến tranh giải phóng vẫn tự thề rằng: Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình, chúng tôi sẽ trở lại tìm đưa các đồng đội về với gia đình, quê hương! Thế nhưng 40 năm với đau đáu lời thề sẽ tìm đưa đồng đội trở về quê hương mà không thể, nên lời thề đó trở thành tâm nguyện phải bằng mọi cách  để đưa được các đồng đội đã hy sinh về với gia đình và quê hương.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5/1972 – 1/5/2012. Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 27 (Trung đoàn Triệu Hải anh hùng) tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, khai trương trang thông tin điện tử http://www.trungdoan27.com.vn (vào ngày 25 tháng 4 năm 2012) nhằm hỗ trợ anh chị em trung đoàn 27  từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm xưa trở về với đời  thường có cơ hội gặp gỡ giao lưu, ôn lại những kỷ niệm một thời chiến đấu. Thông qua trang webs này, các đồng chí có điều kiện cung cấp những kỷ vật, nhật ký…  về những đồng đội  còn nằm lại chiến trường giúp chúng tôi  thông báo kịp thời tới thân nhân gia đình và các cơ quan chức năng sớm đưa anh em về với gia đình. Mọi thông tin gửi qua hộp Gmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Ban liên lạc truyền thống trung đoàn 27 (Trung đoàn Triệu Hải anh hùng) tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam Bộ trân trọng thông báo.

  TM Ban LLTT

   P. Trưởng ban

 

   Hồ Tấn Phong

Các tin khác