Cáo Phó

Ban Liên Lạc Truyền thống CCB E27 tỉnh Lạng Sơn Cáo phó !

Đồng đội Hoàng Văn Bằng sinh năm 1944, mất hồi 02 giờ ngày 25/03/2013 tại nhà riêng TP Lạng Sơn. Đồng chí Bằng là thương binh loại 2/4 nguyên là cán bộ Trung đội của tiểu đoàn 3 - E27 - B5( nay là E27 - Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1). Lễ truy điệu và an táng hồi 14 giờ ngày 26/03/2013, tại Nghĩa trang huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

 

 

 

Các tin khác