Chia Buồn

Được tin đồng chí Trần Bá Trương – sinh ngày 28/05/1954, nhập ngũ 05/01/1972 (đơn vị C3/K1/E27-B5) là cựu chiến binh Ban liên lạc truyền thống trung đoàn 27 tại TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Tạ thế hồi 24 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2012 (Tức ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn)

Tại phường Cao Xanh – TP Hạ Long - Quảng Ninh

Thường trực Ban LLTT Trung đoàn 27 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Khu vực Miền Đông Nam Bộ xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Trần Bá Trương

 

 

Ban LLTT E27

Các tin khác