Liệt sỹ: Nguyễn Cảnh Thu

 

Liệt sỹ: Nguyễn Cảnh Thu

Nguyên quán: xã Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Sinh ngày: 06 -1940  Nhập ngũ: 09 -1968  Đơn vị: C3 - D2 - E 27

Hy sinh: 19/5/1969  tại mặt trận phía Nam quân khu 4
Ai biết phần mộ của liệt sỹ ở đâu, hoặc thông tin liên quan đến đơn vị chiến đấu cũng như thông tin về liệt sỹ Thu, xin báo theo địa chỉ:


Nguyễn Văn Hóa, số điện thoại 0986604555, hoặc Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Hoặc gửi về Ban liên lạc truyền thống trung đoàn 27 tại TP HCM theo : 

Mail :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại :

0903. 339117

 

Các tin khác