Lễ mừng thọ 70 tuổi cho vợ chồng đồng đội Nguyễn Minh Đồng

Ngày 12/2/2016 Ban liên lạc CCB trung đoàn 27 tại Nghệ an đã kết hợp cùng gia đình và chính quyền xã Nam Hưng , huyện Nam Đàn tổ chức mừng thọ tuổi 70 cho vợ chồng đồng đội Nguyễn Minh Đồng. Anh Đồng nguyên là chủ nhiệm chính trị trung đoàn 27, sư đoàn 320b Quân đoàn 1.

Các tin khác