Video và hình ảnh

Đại Hội Thành Lập Hội Chiến Sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 (ngày 19,20 tháng 7 năm 2013)

 

Các tin khác