Thơ: Hồ Tấn Phong (phần 2)

Xin Mẹ hãy về

   Hãy về đây chút, mẹ ơi

Mẹ đi mấy chục năm rồi cách xa

   Ảnh hình còn đó thiết tha

Khói nhang bao độ đã nhòa mắt con

   Mẹ đi chợ vắng sớm hôm

Liêu xiêu chiếc bóng trên đường lá rơi.

   Ước sao gặp một lần thôi

Một lần được thấy mẹ cười với con

   Một đời mẹ khổ, héo hon

Nuôi con đâu quản hao mòn tuổi xanh

   Ngày xuân rộn rã yến oanh

Mà đây mồ mẹ lạnh tanh, đêm về.

   Chắp tay con lạy tứ bề

Cầu xin mẹ hãy trở về chiều nay

   Cháu con cả một nhà đầy

Mong sao theo khói hương bay, mẹ về.

                   Giỗ mẹ, Nhâm thìn 19/1/2012

 

Các tin khác