BẾN Ô LÂU

Mới đây mà đã hơn bốn mươi năm
Ngày lửa bom nhuộm đỏ dòng sông ấy
Bến Ô Lâu ngày xưa giờ vẫn vậy
Nhưng đồng đội mình giờ này ở nơi đâu

Năm bảy hai Quảng Trị khói mịt đầu
Cả hai phía cùng giao tranh ác liệt
Các anh cùng đoàn kết nhau tiêu diệt
Nhưng nào ngờ lại ngã xuống nơi đây

Tuyến Phòng Thủ Mỹ Chánh Ô Lâu này
Hơn một ngàn năm trăm người chiến sĩ
Đã ra đi vì một điều bình dị
Giữ hòa bình cho đất nước quê hương

Ngày hôm nay đồng đội ở bốn phương
Về nơi đây dâng nén nhang thành kính
Để tỏ lòng tri ân những người lính
Đã hi sinh... cho đất nước...Việt Nam này

Cùng xây dựng một quần thể ở đây
Thả những bông hoa... xuống dòng sông...Ô Lâu đỏ
Các anh ra đi...nhưng đời đời ghi nhớ
Hai chữ anh hùng...muôn thuở...vẫn gọi tên

Cây Sa La ngày mai sẽ lớn lên
Vòm lá che nơi các anh yên nghỉ
Cảm ơn người ... Vị tướng của "một thời Quảng Trị"
Đã về đây ... Trồng lưu niệm Bến Ô Lâu./.

Hương Thanh, kỷ niệm ngày thăm Quần thể Bến Ô Lâu 2015

Các tin khác