Nhớ tháng 4 năm 1975

Tôi Đặng Quang Hải, chiến sỹ Trung đoàn 27/F320b (1973 -1977) có bài thơ gửi tặng các đồng đội chiến đấu của tôi nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975 – 30/4/2015

Các tin khác