KÍNH TẶNG MẸ CÁC LIỆT SỸ

                 Hình minh họa

Mẹ già...tựa cửa..chờ con...
Ngóng trông hình bóng..héo hon...nỗi lòng...
Gió lùa...mái tóc…mẹ rung...
Đợi con....ngày tháng chờ mong...con về...

Nhớ ngày …..mẹ tiễn con đi...
Chữ Trung ...chữ hiếu…. cũng vì nước non...
Chiến tranh...nay đã không còn...
Mẹ già ..tựa cửa mỏi mòn… ngóng trông...

Con đi…. gìn giữ non sông
Mang theo cả trái tim hồng mẹ trao...
Đạn bom khói lửa chiến hào
Khét mùi súng đạn...hôm nào …chưa nguôi

Trời mưa tháng bảy sụt sùi
Quặn đau trong dạ...bùi ngùi ...trong tâm..
Nghĩa trang nơi ấy anh nằm
Ngát thơm từ nén nhang trầm bay lên

Trắng phau chẳng thấy tuổi tên
Vô Danh hai chữ oai nghiêm thẳng hàng
Cơn mưa tháng bảy giăng giăng
Anh cùng đồng đội nghiêm trang giữa trời

Đơn côi mình mẹ trên đời 
Lá vàng chưa rụng sao rời lá xanh
Nước nhà đã hết chiến tranh
Chỉ còn lòng mẹ …một mình ngóng trông…

                                

                                    Thanh Hường – Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

 

Các tin khác