Để mãi xứng đáng với tên gọi "Binh đoàn Quyết Thắng"

QĐND - Năm nay, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng, quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam vui mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống quân đoàn (24-10-1973 - 24-10-2013). Bốn mươi năm qua, được sự chăm lo rèn luyện của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ to lớn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân, Quân đoàn 1 đã vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, phấn đấu không ngừng, lập nhiều chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, quân đoàn đã có những đóng góp to lớn xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi được thành lập, quân đoàn đã nhanh chóng xây dựng, phát triển lực lượng, cùng quân dân cả nước, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đã vượt qua một chặng đường xây dựng, chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt và thắng lợi vẻ vang.

Quân đoàn 1 làm chủ Bộ Tư lệnh cảnh sát ngụy trưa 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Đứng trong đội hình chiến đấu đầu tiên của Quân đoàn 1 bao gồm: Các sư đoàn chủ lực và các lữ đoàn, trung đoàn binh chủng, là những đơn vị được thành lập sớm nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, đều đã có quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng, có bề dày truyền thống vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Đó là Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong), Sư đoàn 312 (Đại đoàn Chiến Thắng), Sư đoàn 320B (Đại đoàn Đồng Bằng), Sư đoàn Phòng không 367, Lữ đoàn Pháo binh 45 (Đoàn Tất Thắng). Lữ đoàn Xe tăng 202, Lữ đoàn Công binh 299, và Trung đoàn Thông tin 140,… Phần lớn các đơn vị trên đã từng sát cánh bên nhau chiến đấu và lập công xuất sắc trong các chiến dịch lớn như: Biên giới, Trung du, Hòa Bình, Việt Bắc, Tây Bắc, Điện Biên Phủ… trong kháng chiến chống Pháp; Đường 9-Nam Lào (1971), Trị-Thiên (1972) trong kháng chiến chống Mỹ. Tên tuổi của các sư đoàn Quân Tiên Phong, Đồng Bằng, Chiến Thắng… luôn là nỗi kinh hoàng đối với đội quân xâm lược và bè lũ tay sai, nhưng cũng luôn là niềm tự hào, yêu mến, tin cậy của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong chiến tranh giải phóng dân tộc(*).

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vảo vệ miền Bắc XHCN-hậu phương chiến lược của cả nước, vừa tổ chức cuộc hành quân thần tốc từ miền Bắc vào Nam theo đường Trường Sơn. Chỉ trong 12 ngày đêm quân  đoàn đã thần tốc vượt một chặng đường dài hơn 1.700km, kịp thời vào tham gia chiến đấu trên hướng chiến lược chủ yếu của chiến dịch. Chủ động khắc phục những khó khăn to lớn về đảm bảo cơ động, về hậu cần-kỹ thuật và chuẩn bị chiến trường, quân đoàn đã nắm vững thời cơ kiên quyết tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ đánh chiếm những mục tiêu quan trọng có tính chất chiến lược trong hệ thống phòng thủ của địch trên hướng bắc Sài Gòn, những trận đánh đầu tiên ở Thủ Dầu Một, Bến Cát, Sông Bé,… thực hiện mũi thọc sâu theo trục đường 13; tiêu diệt và bức hàng hoàn toàn Sư đoàn 5 ngụy, giải phóng tỉnh Bình Dương; táo bạo thọc sâu tham gia đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu-cơ quan đầu não của Quân đội Việt Nam cộng hòa, quận lỵ Gò Vấp, tiểu khu Gia Định. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Thần tốc-Quyết thắng”.

Trong thời kỳ diễn ra hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho các đơn vị chiến đấu phòng ngự thay phiên, giữ vững biên cương Tổ quốc; chỉ trong hơn 10 năm (từ 1976 đến 1987), hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đoàn trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường. Các đơn vị của quân đoàn như: Sư đoàn 312, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, các tiểu đoàn 2, 5, 10, Sư đoàn 308, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Pháo binh 368; Lữ đoàn Công binh 299,.. đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu phòng ngự kiên cường, dũng cảm, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Từ năm 1979, quân đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn Sư đoàn bộ binh 308 (Quân Tiên Phong) để xây dựng thành sư đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của quân đội ta. Đồng thời trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các đơn vị trong quân đoàn cũng được trang bị thêm nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đã chủ động nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi sáng tạo, nhanh chóng làm chủ vũ khí kỹ thuật hiện đại, làm cho sức mạnh chiến đấu được nhân lên gấp bội, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trải qua nhiều năm tháng được rèn luyện thử thách trong chiến đấu, trong huấn luyện quân đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trình độ chỉ huy tác chiến của cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên, trình độ kỹ, chiến thuật của bộ đội ngày càng thành thục.

Từ lịch sử 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm quý về xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là xây dựng “Quân đoàn chủ lực, cơ động” có sức chiến đấu cao, sức đột kích mạnh, sức cơ động lớn:

Trước hết cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của quân đoàn “chủ lực cơ động, dự bị chiến lược” của Bộ, bám sát tình hình nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ để định hướng xây dựng quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị VMTD; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực toàn diện, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp thực sự vững mạnh là lực lượng nòng cốt quyết định mọi thắng lợi của quân đoàn.

Hai là, quán triệt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện-sẵn sàng chiến đấu, trong bất kỳ nhiệm vụ giai đoạn cách mạng nào, quân đoàn cũng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo hướng huấn luyện tinh gọn, có chất lượng chiến đấu cao, cách đánh phù hợp với điều kiện tác chiến mới, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh… coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng nhận, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ khác được giao.

Ba là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo bảo đảm tốt nhất hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là bảo đảm sức cơ động của quân đoàn, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, với mọi quy mô lực lượng và cự ly của hình thức tác chiến được giao.

Bốn là, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tích cực xây dựng đơn vị có môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; không ngừng chăm lo tổ chức tốt đời sống bộ đội cả về vật chất và tinh thần, đồng thời quan tâm làm tốt công tác hậu phương cán bộ và công tác đến ơn đáp nghĩa. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế thường xuyên vững chắc, đó vừa là truyền thống tốt đẹp vừa là nguồn sức mạnh to lớn đưa đến thành công và thành tích của quân đoàn.

Tự hào với truyền thống vẻ vang và thành tích đã giành được trong suốt 40 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Quyết Thắng đang ra sức vận dụng, kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ của quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; mãi mãi xứng đáng với truyền thống “Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng” và với niềm tin yêu của Đảng của nhân dân.

ThượngtướngVS,TSKHQS NGUYỄNHUYHIỆU
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Các tin khác