Thông báo

BAN LLTT TRUNG ĐOÀN 27 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
TẠI TP HCM &  KHU VỰC MĐNB       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2013

                           

THÔNG BÁO

Thường trực Ban LLTT Trung đoàn 27 tại TP HCM và khu vực miền Đông Nam Bộ: Kính mời các đồng chí Thường trực Ban về dự họp triển khai công tác tổng kết năm 2013 vào hồi 09g sáng ngày 27/10 tại 90/14/2 Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.

TP HCM (đ/c Kha, đ/c Phong, Luyện, đ/c Thuần, Quyền, Vượng), tỉnh Bình Dương (đ/c Công, Thắng), Đồng Nai (đ/c Thiêp, Lân), Bình Thuận (đ/c Mão, Nam). Nhận được thông báo này các đ/c sắp xếp thời gian về dự họp đầy đủ, đúng thời gian.

Trước khi về dự họp, đề nghị các chi hội chuẩn bị các nội dung sau:

1/ Thống kê thành viên của từng chi hội (số cũ và mới)

2/ Nội dung hoạt động cụ thể sát với thực tế của từng chi hội trong năm 2013 như bảo tồn, bảo tàng, cùng địa phương giải quyết các tồn đọng về chính sách, hoạt động tình nghĩa…. ./.

Trân trọng thông báo!

                                                                Thường trực Ban

Các tin khác