NGUYỄN NHƯ HÂN TRẢ LỜI THƯ ANH DƯƠNG DOÃN NGỤ

Kính gửi: Anh Dương Doãn Ngụ, ngày 20/8/2013,  Ban biên tập nhận được thư anh gửi tới đồng đội Nguyễn Như Hân trao đổi đúng sai về một bản lý lịch tự khai nhưng chưa có hồi kết. Tuy nhiên sự thực đúng sai thế nào chưa rõ, trước mắt chúng tôi  xin cung cấp thêm thông tin của đồng đội Nguyễn Như Hân trả lời thư anh Ngụ để đồng đội  trung đoàn 27 suy ngẫm mà đặc biệt là cán bộ và chiến sỹ Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 27 Triệu Hải hiểu thêm về người chỉ huy Tiểu đoàn 2 thời bấy giờ và nay là một Đại tá nhà giáo ưu tú của Quân đội đã nghỉ hưu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến anh Ngụ và đồng đội bức thư này.

                                                         Hà Nội, ngày 01tháng 9năm 2013                    

                                                               

 NGUYỄN NHƯ HÂN

TRẢ LỜI THƯ ANH DƯƠNG DOÃN NGỤ

Tôi Nguyễn Như Hân- Người viết “ chuyện thực hư bản lý lịch tự khai của ccb Lê Bá Dương” nay xin được nói rõ thêm: LÝ LỊCH TỰ KHAI VÀ VĂN BẢN GIẢI TRÌNH NGÀY 30/7/2013  CỦA CCB  LÊ BÁ DƯƠNG và trả lời thư của anh Dương Doãn Ngụ gửi cho tôi Nguyễn Như Hân.

 

Xem file đính kèm TẠI ĐÂY

 

 

 

Các tin khác