Thành lập Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị

 

Bộ Nội vụ vừa ra quyết định thành lập Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Theo quyết định, hội là tổ chức xã hội, hoạt động theo điều lệ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ LĐ – TB & XH và các bộ, ngành liên quan, có tư cách pháp nhân, tự lo trụ sở, phương tiện và kinh phí hoạt động.

Trong văn bản Kế hoạch Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972, Ban vận động thành lập hội kêu gọi cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, an ninh, biệt động, du kích, thanh niên xung phong có tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972 tự nguyện tham gia hội. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của hội sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ 12 đến 13-7-2013.

TCT

 

 

 

Các tin khác