Liệt sỹ Đặng Văn Soạn

Thông tin Liệt sỹ Đặng văn Soạn và một số giấy tờ của liệt sỹ
Các cô bác có biết tin gì về liệt sỹ xin báo cho cháu: Lưu Thị Thanh Hương, Cháu xin trân trọng cảm ơn nhiều
Số điện thoại : 0932.116.586 
Địa chỉ: Thị trấn Phong châu, Phù Ninh, Phú Thọ 
 

Các tin khác