Thông tin tìm liệt sĩ: nguyễn Trí Châu

Thông tin tìm liệt sĩ: nguyễn Trí Châu
Kính thưa các chú trong Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 27
Cháu là Bùi Xuân Hạnh, quê ở Thị trấn - Đức Thọ - Hà Tĩnh, đang sinh sống tại Hà Nội.
Cháu có người cậu ruột, em của mẹ cháu là:
- Trung úy Nguyễn Trí Châu
- Sinh năm 1944
- Con Ông: Nguyễn Trí Cửu (hay Sửu) và Bà: Đặng Thị Hảo
- Quê xóm 3 - Hương Châu - Hương Khê - Hà Tĩnh
- Nhập ngũ: tháng 2/1964
- Kết nạp Đảng ngày 19/8/1967, chính thức ngày 25/5/1968
- Được phong chức vụ Đại đội trưởng ngày 18/5/1968
- Ngày hy sinh theo Giấy báo tử: 2/7/1968
- Đơn vị báo tử: Khu 4 Tiền phương, Trung đoàn 27, số giấy 11, ngày 10/12/1968
- Nơi hy sinh theo giấy báo tử: Mặt trận phía Nam
 
Hôm nay, cháu ngồi ngắm ảnh của Cậu cháu, tra email thì tìm được thông tin về Trung đoàn 27. Đọc lịch sử Trung đoàn, cháu nghĩ rằng đây chính là Trung đoàn 27 nơi Cậu cháu chiến đấu và hy sinh, vì trung đoàn được thành lập từ Quân khu 4, đúng thời điểm Cậu cháu được phong quân hàm Trung úy, đảm nhận chức vụ Đại đội trưởng (sau khi thành lập Trung đoàn hơn 1 tháng (chắc là vừa đang kiện toàn hệ thống tổ chức, vừa hành quân vào chiến trường Quảng trị).
 
Cháu kính mong các Chú trong Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 27 giúp đỡ gia đình cháu:
1/ Xác định giúp gia đình cháu: có đúng Trung đoàn 27 của các Chú chính là Trung đoàn 27, nơi Cậu cháu đã chiến đấu và hy sinh không?
2/ Nếu đúng là như vậy, thì cuộc chiến đấu ngày Cậu cháu hy sinh ngày 2/7/1968 là cuộc chiến đấu nào? tại đâu? trên đường hành quân hay tại công sự chiến đấu?
3/ Mặc dù các Chú tuổi đã cao, nhưng cháu vẫn tin và hy vọng rằng vẫn có  những Chú/cô là đồng đội của Cậu cháu cùng thời kỳ còn sống. Kính mong Ban LL giúp đỡ gia đình cháu cung câp thông tin về các Chú/Cô biết thông tin (dù ít, dù nhiều) về Cậu cháu và sự hy sinh, nơi an táng hay những thông tin về Ông.
 
Gia đình cháu vô cùng cảm ơn nếu nhận được hồi âm của các Chú.
Thay mặt gia đình, cháu xin trân trọng cảm ơn.
 
Nếu có thông tin, đề nghị các Chú gửi email về địa chỉ của cháu hoặc gọi điện thoại/nhắn tin cho cháu.
 
Bùi Xuân Hạnh 0913379637
 
Các tin khác