Thông tin liệt sỹ

Sau gần 2 năm tìm kiếm, kết nối liên lạc với các gia đình thân nhân liệt sỹ, đồng thời làm việc với Cục người có công- Bộ LĐTB và XH, Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Trị, Ban QLNT  Quốc gia Đường 9 tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Như Hân (CCB E27-B5 tại Hà Nội)  đã tổ chức cho 15 gia đình liệt sỹ vào Quảng Trị lấy 15 hài cốt Liệt sỹ để thử AĐN xác định danh tính cho 15 liệt sỹ của D3+C19-E27-B5  hy sinh trong chiến dịch Đường 9- Nam Lào tháng 2-1971.15 Liệt sỹ trên hy sinh tại động Khe Sóc xã Hướng Hiệp, huyện Đắc KRông, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay mẫu phẩm hài cốt Liệt sỹ và thân nhân 15 gia đình đang được xét nghiệm ADN, Sau khi có kết quả giám định sẽ được thông báo sau.        

  Hình ảnh lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sỹ.

 

 

 

 

Các tin khác