Tìm liệt sỹ: Hoàng văn Chiến

NHN TÌM ANH TRAI

Lit s: Hoàng văn Chiến, Sinh : 1949

Quê: xã Thch Đn, huyn Cao lc, tnh Lng sơn

Nhp ngũ tháng 7/1968, Cp bc: Hs.

Chc v: chiến s, Đơn v: D 406 - KN

Hy sinh: ngày 20 tháng 12 năm 1969, ti mt trn phía nam, đơn van táng ti          nghĩa trang mt trn.

Giy báo ts: 349 - LS, do Quân khu vit bc cp ngày 20/12/1974

 Bchhy quân stnh Lng Sơn

                                                                                                                  Người ký

                                                                                                Chính y, Trung tá: Mã Trng

 Các Anh, Ch, ai biết phn mca Lit sHoàng Văn Chiến thôn tin xin gi v  Hoàng Văn Lai, Công an xã Thch Đn, huyn Cao Lc, tnh Lng Sơn.

            Sđin thoi: 01636937561 hoc 01294311962.

            ( Hộp thưEmai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

                                                                    Thch đn: ngày 04 tháng 3 năm 2014

                                                                                         Người nhn tìm

 

                                                                                         Hoàng văn Lai 

Các tin khác