Tìm liệt sĩ Huỳnh Thanh Hương

Nhắn tìm đồng đội

Kính gi    - Các đồng chí Tiu đoàn 2 Trung Đoàn 27.

 - Đại tá Nguyễn Như Hân nguyên trợ lý chính trị viên D2 -E27.

 

Tôi là : Nguyễn Thị Tịnh – Sinh năm : 1925 là mẹ của liệt sĩ Huỳnh Thanh Hương - Đơn vị : C2/D2/E27 hy sinh ngày 06/3/1971 tại  Quảng Trị .

Tháng 6/2013 được sự giúp đỡ của Đại tá Nguyễn Như Hân nguyên trợ lý chính trị tiểu đoàn 2 trung đoàn 27 đã cung cấp nơi hy sinh và mai táng con tôi tại xã Hướng Hiệp, huyện ĐắcKaRông tỉnh Quảng Trị và gia đình tôi đã ra Quảng Trị và vào Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị ,UBND xã Hướng Hiệp, Ban CHQS xã Hướng Hiệp, huyện ĐắcKaRông để tìm kiếm thông tin về nơi chôn cất của con mình nhưng không có thông tin gì .Một lần nữaqua trang thông tin điện tử của Trung Đoàn 27 tôi trông nhờ vào các đồng chí, đồng đội ở  tiểu đoàn 2 Trung đoàn 27 và Đại tá Nguyễn Như Hân kết nối thông tin liên lạc  tìm giúp ai là chỉ huy và đồng đội đã cùng chiến đấu với LS Hương trong thời gian trên  có thông tin gì nơi chôn cất  Liệt Sĩ  Hương  thì thông tin cho gia đình qua địa chỉ :Huynhthivinh@yahoo.comhoặc ĐT:0935.15 16 53.Gia đình vô cùng biết ơn và cảm tạ!

 

Các tin khác