Nhắn tìm anh trai(Liệt sỹ: Hoàng văn Chiến )

Liệt sỹ: Hoàng văn Chiến 
Sinh : 1949
Quê: xã Thạch Đạn, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng sơn
Nhập ngũ tháng 7/1968
Cấp bậc: Hạ sỹ.
Chức vụ: chiến sỹ
Đơn vị: D 406 - KN
Hy sinh: ngày 20 tháng 12 năm 1969, tại mặt trận phía nam, đơn vị an táng tại nghĩa trang mặt trận. 
Giấy báo tử số: 349 - LS, do Quân khu việt bắc cấp ngày 20/12/1974
Bộ chỉ hy quân sự tỉnh Lạng Sơn
Người ký
Chính Ủy, Trung tá: Mã Trọng
 
Các Anh, Chị, ai biết phần mộ của Liệt sỹ Hoàng Văn Chiến thôn tin xin gửi về Hoàng Văn Lai, Công an xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Số điện thoại: 01636937561 hoạc 01294311962.
( Địa chỉ Emai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Thạch đạn: ngày 04 tháng 3 năm 2014
Người nhắn tìm 
 
Hoàng văn Lai 
 
Các tin khác