Nhắn tìm liệt sỹ Lê Duy Thắng

Kính gửi:

 • Ban LLTT Trung đoàn 27 tại TP HCM & Miền ĐNB
 • UBND – HĐND – MTTQ THANH HÓA
 • BỘ CHQS – HHTGĐLS -  HCCB  THANH HÓA
 • SỞ LĐTB&XH – CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG THANH HÓA
 • UBND – HĐND – HCCB – P. LĐTBXH  THỌ  XUÂN

Gia đình tôi kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền cùng toàn thể CBCNV – CBCSQĐNDVN – HCCBVN – LĐTB&XH và nhân dân trong tỉnh nhà tra cứu giúp tên đơn vị cụ thể trong chiến tranh Chống Mỹ Cứu Nước  và tên đơn vị hiện nay của liệt sĩ : LÊ DUY THẮNG

 • Sinh năm 1949
 • Nhập ngũ 12/1967 (kèm theo giấy báo tử và bản trích lục )
 • Đi B 3/1971 hy sinh 28/01/1973
 • Quê quán: Xuân Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa.

Vậy ai là đồng đội của liệt sĩ vui lòng báo tin cho gia đình biết thêm các thông tin về liệt sĩ (cụ thể là tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị trong chiến đấu và hiện nay ở đâu ? nhất là những người bạn, Hôi CCB cùng thời chiến tranh ngày nay đang ở đâu ?) Mục đích của gia đình phục vụ cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ lê Duy Thắng.

Mọi thông tin xin vui lòng gửi về :

 • Lê Duy Tĩnh  là em trai ruột của liệt sĩ
 • Địa chỉ: 517/13/34 KP1 – Long Bình Tân – TP. Biên Hòa – Đồng Nai
 • Điện thoại: 01883348700  email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hoặc : Lê Duy Hóa là em út
 • Địa chỉ: Xóm 7 – Xuân Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa
 • Điện thoại: 01649105068  -   01683012325
 • Hoặc Bộ CHQS Tỉnh Thanh Hóa và This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gia đình xin chân thành cảm ơn !

Các tin khác