LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG LIỆT SỸ TẠ HỒNG HUỆ TẠI XÃ DIỄN THẮNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

Liệt sỹ:      Tạ Hồng Huệ

Sinh năm:      1947

Nhập ngũ:      8/1969

Quyền Trung Đội trưởng đơn vị:   C3-D2-E27-B5

Hy sinh:   Ngày 07/2/1971 trong chiến dịch Đường 9- Nam Lào

Quê quán:  Xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Liệt sỹ: Tạ Hồng Huệ đã được gia đình, các đồng đội tìm kiếm và di chuyển hài cốt về gia đình, quê nhà an táng trang nghiêm ngày:  15/10/2013.

 

Các tin khác