Nhắn tìm Liệt sỹ Trịnh Văn Ninh và Liệt sỹ Trịnh Văn Trung

Cháu Trịnh Thế Hùng

Địa chỉ: Phúc sơn,  Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình

Số điện thoại: 01648360649

 

Tim bác : Trịnh Văn Ninh

Chức vụ: đại đội trưởng

Đơn vị:  KT

Nguyên quán: Xã Ninh Tiến, Huyện Gia Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Nhập ngũ: tháng 4/1962

Vào Đảng: tháng 2/1965, chính thức tháng 2/1966

Con ông Trịnh Văn Trà và bà An Thị Cau.

Hy sinh ngày : 1/4/1970 tại mặt trận phía nam (tai bốt cầu Gia Lai)

Chức vụ từ  tháng 4/1962 đến 4/1970: Chiến sỹ, tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng, đại đội phó, đại đội trưởng.

 

Tim bác : Trịnh Văn Trung

Chức vụ: Chính trị viên đại đội

Đơn vị:  NB

Nguyên quán: Xã Ninh Tiến, Huyện Gia Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

Sinh năm 1944

Nhập ngũ tháng 9/1965

Vào Đảng tháng 3/1967, chính thức tháng 3/1968

Con ông Trịnh Văn Trà và bà An Thị Cau.

Hy sinh ngay : 24/12/1970 tại mặt trận phía nam (ở biên giới  Việt Nam – campuchia), thi hài được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận.

Chức vụ: tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng, chính trị viên phó, chính trị viên đại đội.

Khen thưởng: một huân chương chiến công giải phóng hạng ba, một bằng khen, một giấy khen.

 

 

Các tin khác