LỄ ĐÓN NHẬN-TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG LIỆT SỸ: NGUYỄN XUÂN NAM

Liệt sỹ:        Nguyễn Xuân Nam

    Sinh năm:    1952

    Nhập ngũ:    8/1970

    Cấp bậc:      Binh nhất – Chức vụ: Chiến sỹ.

    Đơn vị:        C3-D2-E27-B5.

    Quê quán:    Xã Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Hy sinh ngày 20/2/1971 trong chiến dịch Đường 9- Nam Lào tại cao điểm 230 xã Hướng Hiệp huyện Đắc Krông tĩnh Quảng Trị.

    Liệt sỹ Nguyễn Xuân Nam đã được đồng đội, gia đình tìm được đã di chuyển về quê hương, đã được địa phương, gia đình và họ tộc và đồng đội làm lễ truy điệu trang nghiêm, được an táng tại nghĩa trang Thành phố tỉnh Hà Tĩnh.

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

Các tin khác