Danh sách 17 liệt sỹ C3-D2-E27-B5

 

Danh sách 17 liệt sỹ C3-D2-E27-B5 Hy sinh ngày 13/11/1969 Trong trận chiến đấu:Tại cao điểm 84 “Đồi con Thỏ”.

Danh sách 17 liệt sỹ C3-D2-E27-B5 Hy sinh ngày 06/6/1969 Bị bom B52: Tại cao điểm 333 “Thu Bồn”.

Danh sách 17 liệt sỹ các đơn vị tham gia chiến đấu trận tiêu diệt cao điểm 544 Hy sinh từ ngày 14/6/1971-25/6/1971.

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

 

 

 

Các tin khác