Liệt sỹ - Trần Hữu Kỳ

 

Kính gửi đồng đội Trung đoàn 27.

Gia đình chúng tôi nhiều năm nay đi tìm mộ liệt sỹ Trần Hữu Kỳ song cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Được biết ban LLTT Trung đoàn 27 tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam Bộ có website trungdoan27.com.vn, trong đó có mục nhắn tìm đồng đội nên gia đình gửi thông tin này kính nhờ Ban LL và đồng đội ai biết phần mộ liệt sỹ Trần Hữu Kỳ ở đâu xin liên hệ về gia đình theo địa chỉ:

- Trần Hữu Thành, Xóm 2- xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

 

Liệt sỹ - Trần Hữu Kỳ

Sinh năm: 1945

Nhập ngũ tháng 4/1965

Ngày hy sinh: 17/7/1968

Đơn vị hy sinh: C1. D1. E27. QK4

Cấp bậc khi hy sinh: Thượng sỹ

Chức vụ: Trung đội trưởng

Nơi hy sinh: Tọa độ 02-66 – Cù Định - BaDe -  tỉnh Quảng Trị.

 

Ban biên tập website nhận được thông tin của gia đình ông Trần Hữu Thành gửi vào nhờ tìm mộ liệt sỹ Trần Hữu Kỳ. Đồng đội ai biết phần mộ liệt sỹ Kỳ ở đâu xin thông báo về cho gia đình theo địa chỉ trên hoặc hộp thư: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban biên tập chân thành cảm ơn !

 

 

Các tin khác