Chiến đấu trong Thành Cổ(Truyện 40 năm giời mới kể)

Chiến đấu trong Thành Cổ(Truyện 40 năm giời mới kể)Chiến đấu trong Thành Cổ(Truyện 40 năm giời mới kể)

ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ CÔNG LUẬN THẾ GIỚI

ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ CÔNG LUẬN THẾ GIỚIĐồng chí Hồ Anh Tuấn là cán bộ Trung tâm sách lịch sử, thông qua hộp thư trungdoan27hcm@gmail.com và websitetrungdoan27. Giới thiệu tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà và các cựu chiến binh Việt Nam khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta h

Dân tộc Việt Nam khao khát hòa bình và vẫn đủ sức mạnh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Dân tộc Việt Nam khao khát hòa bình và vẫn đủ sức mạnh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc“Dân tộc Việt Nam khao khát hòa bình và vẫn đủ sức mạnh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

Bác Hồ dặn:"Nước không được chia!"

Bác Hồ dặn:"Nước không được chia!"Bác Hồ dặn:"Nước không được chia!"

Báo cáo xác nhận (Lưu Văn Sum)

Báo cáo xác nhận (Lưu Văn Sum)Tôi cảm thấy sự việc của CCB Lê Bá Dương về tấm hình...

Bản xác nhận (Hồ Văn Tuệ)

Bản xác nhận (Hồ Văn Tuệ)Những ngày tháng năm đầu nhập ngũ ở đơn vị C3-D2-E27

Đ/c Chinh- Trung đội trưởng trung đội 2 đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 27 mặt trận B5

Đ/c Chinh- Trung đội trưởng trung đội 2 đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 27 mặt trận B5Đ/c Chinh- Trung đội trưởng trung đội 2 đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 27 mặt trận B5